Round steel link chain making for 30+ years

SHANGHAI CHIGONG INDUSTRIAL CO., LTD

(tillverkare av runda stållänkskedjor)

Instruktioner för säker användning av kedjesnörningar

Denna information är av allmän karaktär och täcker endast huvudpunkterna för säker användning av kedjesnörningar.Det kan vara nödvändigt att komplettera denna information för specifika tillämpningar.Se även den allmänna vägledningen om lastbegränsning, som ges på nästa sida.

ALLTID:

Inspektera kedjesurrningarna före användning.

● Beräkna surrningskraft(er) som krävs för den valda metoden för lastbegränsning.

● Välj kapacitet och antal kedjesurrningar för att tillhandahålla åtminstone den/de beräknade surrningskraften/-erna.

● Se till att surrningspunkterna på fordonet och/eller lasten är av tillräcklig styrka.

● Skydda kedjesurrningen från kanter med små radier eller minska surrningskapaciteten enligt tillverkarens anvisningar.

● Se till att kedjeförankringarna är korrekt spända.

● Var försiktig när du lossar kedjesurrningarna om lasten blivit instabil sedan surrningarna applicerades.

ALDRIG:

● Använd kedjeförankringar för att lyfta en last.

● Knyt, knyt eller modifiera kedjesurrningar.

● Överbelasta kedjesurrningar.

● Använd kedjesurrningar över en vass kant utan kantskydd eller minskad surrningskapacitet.

● Utsätt kedjesurrningar för kemikalier utan att rådfråga leverantören.

● Använd kedjeförankringar som har några förvrängda kedjelänkar, en skadad spännare, skadade anslutningsbeslag eller en saknad ID-bricka.

Välja rätt kedjesurrning

Standarden för kedjesurrningar är BS EN 12195-3: 2001. Det kräver att kedjan överensstämmer med EN 818-2 och att de anslutande komponenterna överensstämmer med EN 1677-1, 2 eller 4 beroende på vad som är lämpligt.Anslutnings- och förkortningskomponenter måste ha en säkring såsom en säkerhetsspärr.

Dessa standarder gäller för klass 8-artiklar.Vissa tillverkare erbjuder även högre kvaliteter som, storlek för storlek, har en större surrningskapacitet.

Kedjesurrningar finns i en mängd olika kapaciteter och längder och i olika konfigurationer.Vissa är generella.Andra är avsedda för specifika tillämpningar.

Urvalet bör börja med en bedömning av de krafter som verkar på lasten.Den eller de surrningskrafter som krävs bör beräknas i enlighet med BS EN 12195-1:2010.

Kontrollera sedan om surrningspunkterna på fordonet och/eller lasten är av tillräcklig styrka.Applicera vid behov ett större antal surrningar för att sprida kraften över fler surrningspunkter.

Kedjesurrningar är märkta med sin surrningskapacitet (LC).uttryckt i daN (deka Newton = 10 Newton) Detta är en kraft som ungefär motsvarar en vikt på 1 kg.

Använda kedjesnörningar på ett säkert sätt

Se till att spännaren är fri att rikta in sig och inte böjs över en kant.Se till att kedjan inte är vriden eller knuten och att ändbeslagen går i ordentligt med surrningspunkterna.

För tvådelade surrningar, se till att delarna är kompatibla.

Se till att kedjan skyddas från vassa och små kanter med lämplig packning eller kantskydd.

Obs: Tillverkarens instruktioner kan tillåta användning över kanter med liten radie förutsatt att surrningskapaciteten minskar.

Inspektion och förvaring under drift

Kedjesurrningar kan skadas genom att spänna kedjan över kanter med liten radie utan tillräckligt kantskydd.Skador kan dock uppstå oavsiktligt som ett resultat av att lasten rör sig under transporten och därför måste man inspektera före varje användning.

Kedjesurrningar bör inte utsättas för kemikalier, särskilt syror som kan orsaka väteförsprödning.Om oavsiktlig kontaminering inträffar ska surrningarna rengöras med rent vatten och tillåtas torka naturligt.Svaga kemiska lösningar kommer att bli allt starkare genom avdunstning.

Kedjesurrningar bör inspekteras för uppenbara tecken på skador före varje användning.Använd inte kedjesurrningen om någon av följande defekter upptäcks: oläsliga markeringar;böjda, långsträckta eller skårade kedjelänkar, förvrängda eller skårade kopplingskomponenter eller ändbeslag, ineffektiva eller saknade säkerhetsspärrar.

Kedjesurrningar kommer gradvis att slitas med tiden.LEEA rekommenderar att de ska inspekteras av en kompetent person minst var sjätte månad och att resultatet ska registreras.

Kedjesurrningar bör endast repareras av någon behörig att göra det.

För långtidsförvaring bör förvaringsutrymmet vara torrt, rent och fritt från föroreningar.

Mer information finns i:

BS EN 12195-1: 2010 Lastbegränsning på vägfordon – Säkerhet – Del 1: Beräkning av säkringskrafter
BS EN 12195-3: 2001 Lastbegränsning på vägfordon – Säkerhet – Del 3: Surrningskedjor

Europeiska riktlinjer för bästa praxis för lastsäkring för vägtransporter
Department for Transport Code of Practice – Safety of Loads on Vehicles.


Posttid: 2022-apr-28

Lämna ditt meddelande:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss