Round steel link chain making for 30+ years

SHANGHAI CHIGONG INDUSTRIAL CO., LTD

(tillverkare av runda stållänkskedjor)

Vad är Inspektionsguide för kedjeslingor?(Kedjestroppar av klass 80 och 100 med rundlänkar, med huvudlänkar, förkortare, kopplingslänkar, slingkrokar)

Inspektionsguide för kedjeslingor

(Klass 80 och Grade 100 rundlänkade kedjeselar, med huvudlänkar, förkortare, kopplingslänkar, slingkrokar)

▶ Vem ska utföra kedjestroppsinspektion?

Den välutbildade och kompetenta personen ska ansvara för inspektion av kedjeselar.

▶ När ska kedjesångarna inspekteras?

Alla kedjestroppar (nya, ändrade, modifierade eller reparerade) bör inspekteras av en kompetent person innan de används på arbetsplatsen för att säkerställa att de är byggda enligt specifikationerna (som DIN EN 818-4), inte skadade och kommer att vara lämplig för lyftarbetet.För journalföringsändamål är det användbart om varje kedjeslinga har en metallbricka med ett identifikationsnummer och information om arbetsbelastningsgränser.Uppgifter om lyftselens kedjas längd och andra egenskaper samt ett kontrollschema bör antecknas i en loggbok.

En kompetent person ska också inspektera kedjestroppar regelbundet och minst en gång per år.Inspektionsfrekvensen baseras på hur ofta kedjeselen används, vilka typer av lyft som utförs, under vilka förhållanden kedjeselen används och tidigare erfarenheter av livslängd för liknande kedjestroppar och användning.Om kedjeslingan används under svårare förhållanden, bör inspektionen utföras var tredje månad.Inspektioner ska registreras.

Utöver inspektioner av en kompetent person bör användaren inspektera kättingstroppar och riggtillbehör före varje användning och före förvaring.Kontrollera om det finns synliga fel i kedjelänkar (inkl. masterlänkar), kopplingslänkar och slingkrokar samt snedvridning av beslag.

▶ Hur ska kedjorna kontrolleras vid varje inspektion?

• Rengör kedjeslingan före inspektion.

• Kontrollera selens identifieringsbricka.

• Häng upp kedjeselen eller sträck ut kedjeselen på ett plant golv i ett väl upplyst utrymme.Ta bort alla kedjelänkar.Mät kedjans längd.Kassera om en kedjeslinga har sträckts.

• Gör en länk-för-länk-inspektion och kassera om:

a) Slitage överstiger 15 % av en länkdiameter.

 1 inspektion av kedjesling  

b) Avskurna, hackade, spruckna, mejslade, brända, svetssprutade eller korrosionsgropiga.

 Inspektion av 2 kedjorslingar

c) Deformerade, vridna eller böjda kedjelänkar eller komponenter.

 Inspektion av 3 kedjorslingar

d) Sträckt.Kedjelänkar tenderar att sluta och bli längre.

 Inspektion av 4 kedjorslingar

• Kontrollera huvudlänken, laststiften och slingkrokar för något av ovanstående fel.Slingkrokar ska tas ur drift om de har öppnats mer än 15 % av den normala halsöppningen, mätt på den smalaste punkten, eller vridits mer än 10° från planet för den oböjda kroken.

• Tillverkarnas referenstabeller visar kedjebandets och dragkapaciteten.Anteckna tillverkare, typ, arbetsbelastningsgräns och inspektionsdatum.

▶ Hur ska kedjesången användas på ett säkert sätt?

• Vet alltid hur du använder utrustningen på rätt sätt, hur du använder slängning innan du försöker lyfta.

• Inspektera kedjestropparna och tillbehören före användning för eventuella defekter.

• Byt ut trasiga säkerhetsspärrar på lyftkroken.

• Ta reda på lastvikten innan du lyfter.Överskrid inte märklasten på kedjeslingan.

• Kontrollera om kedjestropparna sitter fritt.Tvinga, hamra eller kil inte kedjeslingor eller beslag på plats.

• Håll händer och fingrar från last och kedja vid spänning av selar och vid landning av last.

• Se till att lasten är fri att lyftas.

• Gör en provlyft och prova sänkning för att säkerställa att lasten är balanserad, stabil och säker.

• Balansera lasten för att undvika överbelastning på ena kedjeslingarmen (slingben) eller att lasten glider fritt.

• Sänk arbetsbelastningsgränsen om allvarliga stötar kan inträffa.

• Stoppa vassa hörn för att förhindra att kedjelänkarna böjs och för att skydda lasten.

• Placera lyftselens krokar på selar med flera ben vända utåt från lasten.

• Spärra av området.

• Minska belastningsgränsen vid användning av kedjesling i temperaturer över 425°C (800°F).

• Förvara kedjeslingarmar på ställ i anvisade utrymmen och inte liggande på marken.Förvaringsområdet ska vara torrt, rent och fritt från föroreningar som kan skada kedjeslingarna.

▶ Vad bör du undvika när du använder kedjestropp?

• Undvik stötbelastning: ryck inte på lasten när du lyfter eller sänker kedjeslingan.Denna rörelse ökar den faktiska belastningen på selen.

• Lämna inte hängande laster obevakade.

• Dra inte kedjor över golv och försök inte dra en instängd kedjeslinga från en last.Använd inte en kedjeslinga för att dra en last.

• Använd inte utslitna eller skadade kedjestroppar.

• Lyft inte på spetsen på selekroken (gaffelkrok eller ögonkrok).

• Överbelasta inte eller stötbelasta inte en kedjeslinga.

• Fånga inte kättingstroppar när du landar lasten.

• Skarva inte en kedja genom att föra in en bult mellan två länkar.

• Förkorta inte en slingkedja med knutar eller genom att vrida på annat sätt än med hjälp av en integrerad kedjekoppling.

• Tvinga inte eller hamra inte slingkrokar på plats.

• Använd inte hemgjorda anslutningar.Använd endast tillbehör avsedda för kedjelänkarna.

• Värmebehandla eller svetsa inte kedjelänkar: lyftkapaciteten kommer att minska drastiskt.

• Utsätt inte kedjelänkar för kemikalier utan tillverkarens godkännande.

• Stå inte i linje med eller bredvid selens ben som är under spänning.

• Stå eller passera inte under en hängande last.

• Åk inte på kedjeslinga.


Posttid: 2022-03-03

Lämna ditt meddelande:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss